ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (0143) ล็อกเก็ต หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์