ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0072) เหรียญในหลวงนั่งบัลลังก์ (กระบี่สั้น) ปี 2539