ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0069) เหรียญพระอธิการเจ็ก วัดทางยาว ปี 2521