ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - เหรียญศรีนครหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ปี 2521