ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0144) เข็มกลัดล็อกเก็ต ไต๋ฮงกง