ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 150) เหรียญฉีดลายกนกเนื้อเงิน หลวงตาพวง ปี 2540