ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0222) รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแป้น วัดบ้านไร่

คำอธิบาย

ออกที่วัดหนองสุ่มหลวงพ่อจวนปลุกเสก