ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0221) รูปหล่องหลวงพ่อกล่อม วัดขนอน ราชบุรี