ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0219) พระครูอินทสารโสภณ วัดรางหวาย ปี 2530