ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0214) พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช ปี 2520