ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0204) เหรียญรุ่นแรกสามอาจารย์ วัดธรรมบูชา ปี 2520

คำอธิบาย

สภาพแชมป์ผิวเดิมๆครับ