ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0197) รูปหล่อหลวงพ่อทบ รุ่นพระบรมสารีริกธาตุ