ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0188) เหรียญ(นิยม)ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปี 2515