ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0173) เหรียญเนื้อเงินจอมสุรินทร์ รุ่นบูรณะศาลหลักเมือง ปี 2550