ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0170) คชสิงห์งาแกะ