ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0161) ระดับท๊อปสมเด็จสายเพชรบุรี (หลวงพ่อแดงดิสโก้)