ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0159) เหรียญพระครูปลัดสำเริง วัดราชนัดดา ปี 2507