ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0158) เหรียญรุ่น1 หลวงพ่อชุม วัดควนปิยาราม ปี 2526