ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0157) เหรียญพระอาจารย์บัว วัดหลักศิลามงคล ปี 2518