ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0146) เหรียญรุ่น 2 พ่อท่านหมุน วัดเขาแดง ปี 2540

คำอธิบาย

ผิวไฟ สภาพแชมป์ครับ