ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0136) พระแผงตัด 63 พิมพ์ตุ๊กตา (ปี 22)