ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0134) หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ หลังจาร ปี 2472