ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0132) พระกรุเลี่ยมเก่า(คราบผิวปรอท) ไม่ทราบที่ี