ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0131) เหรียญรุ่น2 หลวงปู่แตงอ่อน วัดธรรมนิเวศวนาราม ปี 2541