ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0118) เหรียญรุ่น2 หลวงพ่อเนียม วัดบ้านหนองหล่ม ปี 2524