ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0116) เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน ปี 2527