ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0114) พระผงหลังโต๊ะหมู่รุ่นแรก หลวงตาพวง ปี 2538