ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0112) สมเด็จประวัติศาสตร์ 7 ชั้น ปี 2531