ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0111) สมเด็จประวัติศาสตร์ 6 ชั้น ปี 2531