ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0110) สมเด็จประวัติศาสตร์ 9 ชั้น ปี 2531