ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0107) เหรียญเสมาพ่อแก่รุ่น 2 วัดใหม่พิเรณทร์ ปี 2515