ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0106) เหรียญรุ่นครบ100 ปี หลวงพ่อพรต ปี 2520