ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0106) เหรียญพระครูห่าน วัดบ้านนาคำใหญ่ ปี 2513