ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0105) เหรียญพระบัวเข็ม วัดสระบ่อแก้ว จ.แพร่ ปี 2518