ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0103) เหรียญพระครูอโศกธรรมาภิรักษ์รุ่น1 วัดสระนันทวัน ปี 2532