ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0101) เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญ เจ้าคุณนรปลุกเสก ปี2513