ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0098) เหรียญพระเทพปัญญามุนี วัดบุปผาราม 2507