ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0096) เหรียญข้าวหลามตัดกรมหลวงชุมพร(นิยม) ปี ๒๕๑๒