ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0093) เหรียญหลวงพ่อภาวนาพุทโธ วัดสามพราน ปี 2513