ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0090) พระรอดวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ปี 2496