ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0082) เหรียญเม็ดแตงเงินลงถมหลวงพ่อแจ๋ (หลังจาร) ปี 2502