ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0080) พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล รุ่น4 วัดหนัง ปี 2504