ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0073) เหรียญรุ่นแรกพระครูญาณวรากร(ญาณ) วัดไม้เรียง ปี 2520