ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0067) รูปถ่ายกระดาษหนังไก่ หลวงปู่ฝั้น (ทันหลวงพ่อ)