ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0049) พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือมารวิชัย