ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0033) เหรียญครูบาศรีอริยวังโส วัดป่าบุก ปี 2513