การรับประกันพระเครื่อง

1. หากพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่บูชาไม่แท้คืนเงินเต็มจำนวน(ตามมาตราสากล)โดยพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่บูชาต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่บูชา หากสภาพไม่เหมือนเดิมแล้วผู้บูชาเอามาคืน ผู้ให้บูชาจะไม่คืนเงินที่บูชาเต็มจำนวนและจะไม่รับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นคืน เพราะถือว่าผู้บูชายอมรับโดยปริยยายในการบูชาครั้งนั้น

2. หากภาพที่ลงประกาศบูชาไม่เหมือนองค์จริงอย่างที่ลูกค้าได้รับพระเครื่องหรือวัตถุมงคล ทางร้านคืนเงินเต็มที่บูชา

แชร์โพสต์นี้